augusti 2017

  • Lättare att förstå

    ”Aha, nu förstår jag äntligen vad psykologen menar!” brukar lärare säga till mig efter en återgivning. Tydligt, konkret och lättförståeligt blir resultatet från en utredning när det presenteras med PicsPlain. Gå direkt till butiken för att skaffa dig din egen låda: http://picsplain.tictail.com

    Read more

  • Premiär!

    Nu släpper vi vår egenutvecklade produkt PicsPlain till försäljning! PicsPlain är ett bildstöd när resultatet från en psykologutredning ska presenteras och är tänkt att vara ett hjälpmedel för psykologer i deras arbete. Tack vare stöd från Almi har vi fått möjligheten att utveckla detta material, som vi arbetat med en längre tid och själva använt […]

    Read more