Lättare att förstå

jessica-tavlan1

”Aha, nu förstår jag äntligen vad psykologen menar!” brukar lärare säga till mig efter en återgivning. Tydligt, konkret och lättförståeligt blir resultatet från en utredning när det presenteras med PicsPlain.

Gå direkt till butiken för att skaffa dig din egen låda: http://picsplain.tictail.com