Uncategorized

  • Premiär!

    Nu släpper vi vår egenutvecklade produkt PicsPlain till försäljning! PicsPlain är ett bildstöd när resultatet från en psykologutredning ska presenteras och är tänkt att vara ett hjälpmedel för psykologer i deras arbete. Tack vare stöd från Almi har vi fått möjligheten att utveckla detta material, som vi arbetat med en längre tid och själva använt…

    Read more