Om

PicsPlain är utvecklat av Jessica Larsson, legitimerad psykolog. PicsPlain är en produkt från företaget Psycreo AB, som också tillhandahåller psykologtjänster och utvecklar föräldrautbildning om ADHD på internet, VillDuVetaMer.nu.