Förklara med bilder – så att andra förstår

Ett verktyg för utredande psykologer

Vill du ha din egen PicsPlain-låda?

Hur kan PicsPlain hjälpa dig?

PicsPlain är ett pedagogiskt hjälpmedel för psykologer vid återgivning av psykologutredningar, främst gjorda med tester baserade på Wechslerskalorna, så som WPPSI, WISC och WAIS.

Nu går det även att köpa magneter för testet CAS.


Ökad förståelse

Istället för att enbart förklara med ord, så kan du presentera med bilder, vilket leder till ökad förståelse för dina åhörare.


Tydligare struktur

Med hjälp av PicsPlains upplägg och struktur blir det lättare för dig som psykolog att presentera resultatet, samt enklare för åhörarna att följa med i återgivningen.


Lättare att minnas

Genom att använda visuellt material underlättas det för åhörarna att komma ihåg informationen. En del fotograferar också tavlan för att komma ihåg resultatet eller visa det för andra.