förklara med bilder - så att andra förstår

Hur kan PicsPlain hjälpa dig?

PicsPlain är ett bildstöd när du ska presentera resultatet från en psykologutredning gjord på Wechslerskalorna.

Ökad förståelse

Istället för att enbart förklara med ord, så kan du presentera med bilder, vilket leder till ökad förståelse för dina åhörare.

Tydligare struktur

Med hjälp av PicsPlains upplägg och struktur blir det lättare för dig som psykolog att presentera resultatet, samt enklare för åhörarna att följa med i återgivningen.

Lättare att minnas

Genom att använda visuellt material underlättas det för åhörarna att komma ihåg informationen. En del fotograferar också tavlan för att komma ihåg resultatet eller visa det för andra.

Vill du ha ett eget PicsPlain?
Nu finns en ny versionen av PicsPlain med en mindre och behändigare låda, så att materialet blir än mer lättare att ta med sig.

Vad innehåller PicsPlain?

PicsPlain består av olika delar som hjälper till att presentera utredningsresultat visuellt.
Bildstöd för ökad förståelse

Materialet innehåller:
- Tolv magneter (två för varje index, samt två för helskalan)
- En magnetduk med normalfördelningskurvan på
- En whiteboardpenna
- Manusförslag på återgivning

Allt är paketerat i en praktisk låda där även normalfördelningskurvan finns med.

I filmen nedanför kan du se mer av själva materialet.

Så här använder du PicsPlain

Se vår psykolog Jessica Larsson visa hur du kan komma igång med materialet när du ska göra en återgivning av ett utredningsresultat.

Vad tycker andra om Picsplain?

Vi har tagit fram en broschyr med mer information om PicsPlain, som du kan titta på här.

Senaste nytt

Häng med på vad som händer med PicsPlain. Kanske lär du dig något nytt?